beamtecho

beamtech.eu

Projektets beast of burdern
beamtech.eu har helt enkelt fötts ur en skev marknadsbild. beamtech.eu´s  beast of burden är att en utrustning´s pris stiger från 6,000USD + frakt hos tillverkaren till 30,000USD under flygresan till ett EU land

Projektets art

 • Hitta det rakaste vägen och/eller mest ekonomiska från tillverkare till kund utan att förlora garantier och säkerhet.
 • Kunden får inte utsättas för juridiska eller ekonomiska risker.
 • Utrustningen och inköpet måste vara 100% försäkrat Door to Door.
 • Kunden får inte riskera problem från myndighet p.g.a.  CE/ RoHS samt Deklaration om överensstämmelse.

Projektets STATUS ONLINE RUNNING Överlämning

headbang_zps2ac29901

Eyetech

Projektets beast of burdern
När man åldras är det inte ovanligt att ögonens linser förlorar sin elasticitet.  Nästan 50% av alla människor i västvärlden har behov av läsglasögon. 20% av dessa har har dock ögon som åldrats olika. Resultatet är att dessa 20% inte kan köpa sina läsglasögon på Apotek, Jula eller på bensinstationen. Dom måste gå till en optiker.
eyetechs beast of burden är att läsglasögonen för 20% av alla som behöver läsglasögon får införskaffa sina glasögon som är 10ggr högre än vad resterande behöver betala.

 

Projektets art

 1. Få fram en eller flera bågar som kan utrustas enligt specifikation för rätt penning! -2,0 till +4,0 med 0,25 i stigning.
 2. Finns det tester man kan utföra på egen hand för att få fram sitt individuella ögonrecept?
 3. Finns det andra möjligheter att få fram recept?
 4. Håller juridiken i konsumentköplagen för specialbeställd produkt?
 5. Sätta upp en sajt köpsajt bågar glas tester

 

Projektets STATUS Projektet är nerlagt! 

Konsultbasen

Konsultbasen

Projektets beast of burdern
Det finns i dag ingen marknadsplats där en en konsult kan beskriva sig själv, vad konsultens timpris är, hur mycket tid konsulten har, vilka referenser konsulten har.

Det finns ingen marknadsplats där uppdragsgivaren kan söka konsult via kompetens och lägga in några sök parametrar för att lista vilka ekonomer  finns i “Uppsala” eller vilka JAVA ingenjör som har en timdebitering som understiger  600kr per timme.

 

Projektets art

 1. Byggstenar
 2. Databas och webbdesign
 3. Håller allt juridiskt
 4. Registrera och säkerställ

 

Projektets STATUS Projekt klart Produkten till försäljning