Om Estethical Systems AB

Estethical Systems AB gick från att vara konsult till att tillverka egen estetisk utrustning våren 2015. Så här i efterhand kan man säga att det inte var ett optimalt startdatum för det äventyret. Det tog stopp i branschen p.g.a. skönhetsutredningen & det tog stopp i branschen p.g.a. att leasingbolagen insåg att estetisk utrustning var väldigt övervärderad samt att utrustningen tillhörde högrisk utrustning. Det var en tuff tid för Estethical Systems AB, bolaget gick kräftgång och tvingade oss att utvecklas.

 

Patrik har ordet!

Skönhetsbranschen har nu kommit till den brytpunkt jag gått och väntat på. Det som till slut hänt är att tillverkarna börjat bryta sig ur sina distributionskanaler för att söka en mer kostnadseffektiv försäljningsmetod.  Priserna kommer att hamna på en tredjedel av vad de låg på i början av 2018.
Det är inte längre utrustningen som sätter gränser det är behandlarens kunskap.
Estethical Systems AB samarbetar i dag med beamtech.eu som på ett säkert och smidigt sätt set till att svenska kunder får tag på utrustning till extremt låga priser utan att man gör avkall på garantier eller service. beamtech.eu och Estethical Systems AB har i dag ett tätt samarbete med ADSS. ADSS är marknadsledande och har i dag ett hundratal installationer i Sverige nu har priserna mer än halverats så beamtech.eu är inom kort en maktfaktor i skönhetsbranschen.

Så Estethical Systems AB då?  Vi blir mer och mer ett tekniker och utvecklingsbolag det passar oss bra och gynnar beamtech.eu.

Estethical Systems AB står i dag för

  • Kunskap
  • Utveckling
  • Utbildning
  • Samarbete
  • Support

Affärsidé

Estethical Systems uppgift är att serva, reparera och utbilda. Vi är ett litet bolag med stora ambitioner. Vi sticker inte under stolen med att vi gärna ingår i riskprojekt. Våra kompetenser inom teknik, lagstiftning samt certifiering gör oss till en passande partner för många.

Vi förfinar helt enkelt genom att tänka rakare än andra!

Support

Support organisationen består av laserterapeuter samt SHR terapeuter. Ger behandlingen inte förväntat resultat eller om du har specifika frågor om en behandling eller behandlingsform så har vi alltid ett proffs inom ditt område till förfogande.

Service

Till skillnad från andra reparerar vi allt där vi kan hitta en tillverkare.

Våra värderingar

Vi anser att allt för stor vikt tillskrivs behandlingsformer och allt för liten del av resultatet tillskrivs behandlaren.

Utbildning

Våra utbildningar är alla skräddarsydda för att passa kundens individuella förutsättningar.

Den inledande fasen handlar om att kartlägga terapeutens/behandlarens kunskaper och i viss mån önskemål.

Allmän teoretisk utbildning berör allmän information som vår kund behöver,
tekniker utrustningen använder, säkerhetsföreskrifter, symbioser, lagstiftning, lokalförutsättningar, skyddsutrustning etc.

Specifik teoretisk utbildning riktar in sig på maskinlära, handhavande och skötsel.
Den stora delen går genom allt som rör förberedelser, behandling samt hur man hanterar och sköter om det behandlade området efter behandling.

Praktisk utbildning sker nu mer via beamtech.eu

Här finns vi!