Om Estethical Systems AB

Estethical Systems AB har gått från att vara konsult till att tillverka egen estetisk utrustning.  Så här i efterhand kan man säga att det inte var ett optimalt startdatum för det äventyret. Det tog stopp i branschen p.g.a. att staten tillsatte en utredning som lamslog branschen. Nästa smäll var att  leasingbolagen insåg att estetisk utrustning var väldigt övervärderad samt att utrustningen tillhörde högrisk utrustning. Det var en tuff tid för Estethical Systems, bolaget gick kräftgång och tvingade Estethical Systems att utvecklas.

 

Patrik har ordet!

Efter gästspel i skönhetsbranschen är nu Estethical Systems åter ett konsultbolag som kommer att hålla hårt i sin kärnverksamhet som teknikbolag.  Utvecklingsprojekt är fantastiskt roligt och ger energi men utvecklingsprojekt frestar på ordentligt Estethical Systems kommer att vara mer selektiva framöver.

Estethical Systems AB står i dag för

  • Kunskap
  • Utveckling
  • Utbildning
  • Samarbete
  • Support

Affärsidé

Estethical Systems uppgift är att serva, reparera och utbilda. Vi är ett litet bolag med stora ambitioner. Vi sticker inte under stolen med att vi gärna ingår i riskprojekt. Våra kompetenser inom teknik, lagstiftning samt certifiering gör oss till en passande partner för många.

Vi förfinar helt enkelt genom att tänka rakare än andra!

Support

Support organisationen består av laserterapeuter samt SHR terapeuter. Ger behandlingen inte förväntat resultat eller om du har specifika frågor om en behandling eller behandlingsform så har vi alltid ett proffs inom ditt område till förfogande.

Service

Till skillnad från andra reparerar vi allt där vi kan hitta en tillverkare.

Våra värderingar

Vi anser att allt för stor vikt tillskrivs behandlingsformer och allt för liten del av resultatet tillskrivs behandlaren.

Utbildning

Våra utbildningar är alla skräddarsydda för att passa kundens individuella förutsättningar.

Den inledande fasen handlar om att kartlägga terapeutens/behandlarens kunskaper och i viss mån önskemål.

Allmän teoretisk utbildning berör allmän information som vår kund behöver,
tekniker utrustningen använder, säkerhetsföreskrifter, symbioser, lagstiftning, lokalförutsättningar, skyddsutrustning etc.

Specifik teoretisk utbildning riktar in sig på maskinlära, handhavande och skötsel.
Den stora delen går genom allt som rör förberedelser, behandling samt hur man hanterar och sköter om det behandlade området efter behandling.

Praktisk utbildning sker nu mer via beamtech.eu

Här finns vi!