Garantivillkor

Gäller fr.o.m. 2018-01-01

Generell information

I samband med att man köper en utrustning bör man se över sitt försäkringsskydd, en normal ansvarsförsäkring samt en företagsförsäkring är en god idé, till våren 2019 kommer det att förmodligen att finnas en ny lag som innebär att man inte får utföra vissa behandlingsformer utan att ha en ansvarsförsäkring.

Garantitid

All maskinteknisk utrustning levereras alltid med 12 månaders fabriksgaranti där inget annat skriftligen uttalats. Garantin gäller från fakturadatum. Garantin inkluderar allt som kan härledas till fabrikationsfel eller komponentfel.

Serviceavtal

Serviceavtalen kan skräddarsys för att passa individuella krav. Som standard gäller serviceavtalet som en förlängning av fabriksgarantitiden. Kostnaden för serviceavtal är 5% av utrustningens normala utpris räknat från det datum serviceavtalet skrivs. Avtalet kan förlängas så länge produkten är en aktiv del av Estethical System AB´s sortiment där inget annat anges.

Felrapportering

Felrapportering
Telefon                 072-5164440
email                    info@estethicalsystems.se  som dock måste bekräftas för att gälla.
Det underlättar om en detaljerad felrapport kan lämnas till vår serviceavdelning.

Service förfarande

Serviceinsats påbörjas inom 8 arbetstimmar (gäller helgfria vardagar kl. 0800-1700) målsättningen med en serviceinsats är alltid att få utrustningen i fungerande driftdugligt skick. Normalt skickas/budas utbytesutrustning eller del av utrustning i annat fall kan Estethical Systems AB välja att skicka servicetekniker till kunden! Ovananstående gäller endast utrustning som fysiskt sett finns på avtalad plats. Flyttning av utrustning skall anmälas till Estethical Systems AB för att göra serviceinsats möjlig. Serviceåtagandet gäller endast inom Sveriges gränser om inget annat avtalats.

Servicestandard

Estethical Systems AB tillämpar service enligt Svensk författningssamling ”KÖPLAGEN” med ovanstående utökning.
Inom garantitiden står Estethical Systems AB för reparationskostnader och frakter.
Estethical Systems AB kan inte hållas ansvarigt för händelser vilket förknippas med force majeure inte heller för händelser som uppstår till följd av inblandning av tredjepart.
För utrustningar utan garantitid eller serviceavtal gäller timtidsdebitering för servicetekniker samt gällande serviceprislista. Efter garantitiden ser kunden till att utrustningen kommer Estethical Systems AB till handa. Estethical Systems AB står för returfrakt efter att kostnadsförslag tillhörande reparation utförts.
I övrigt se instruktioner i instruktionsboken som bifogas med utrustningen.

Allmänt

Utrustningarna är utrustade med stötcensorer som visar om utrustningen utsatts för yttre påverkan.
I övrigt gäller köplagstiftningen 1990:931