Garantivillkor

Gäller fr.o.m. 2018-01-01

Generell information

I samband med att man köper utrustning eller tjänster bör man se över sitt och tjänstebolagets försäkringsskydd. Estethical Systems har en väl tilltagen ansvarsförsäkring våra kunder ska vara trygga med oss.

Garantitid

Ny maskinteknisk utrustning levereras alltid med med 12 månaders fabriksgaranti, garantin inkluderar allt som kan härledas till fabrikationsfel eller komponentfel. Vid service vilket innebär byte av del gäller deltillverkarens garantivillkor för del samt 1 månads garanti för insatsen (förutsättningen för garantianspråk gällande insats är naturligtvis att insatsen på något sätt vart felaktig).
Konsulttjänster med avtalat arbetsresultat. Om tillämpligt avtalsdokument avseende konsulttjänst anger att särskilt arbetsresultat avtalats som del av leverans, svarar Estethical Systems för att sådant resultat motsvarar tillämplig specifikation i 30 dagar efter leverans. Om Kunden påtalar fel eller brist i arbetsresultat inom denna tid, ska Estethical Systems åtgärda sådant fel eller brist, eller återbetala den ersättning Kunden betalat för sådant resultat mot att Kunden återlämnar resultatet till Estethical Systems.

Felrapportering

Felrapportering
Telefon                 072-5164440
email                    info@estethicalsystems.se  som dock måste bekräftas för att gälla.
Det underlättar alltid om en detaljerad felrapport kan biläggas felanmälan.

 

Servicestandard

Estethical Systems AB tillämpar service enligt Svensk författningssamling ”KÖPLAGEN” med ovanstående utökning.
Estethical Systems AB kan inte hållas ansvarigt för händelser vilket förknippas med force majeure inte heller för händelser som uppstår till följd av inblandning av tredjepart.
För utrustningar utan garantitid eller serviceavtal gäller timtidsdebitering för servicetekniker samt gällande serviceprislista.

Allmänt

I övrigt gäller köplagstiftningen 1990:931